Zwroty i reklamacje

W przypadku stwierdzenia fabrycznej usterki, należy złożyć reklamację:

 • Osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: Salon meblowy Waldi Ul.Warszawska 39 Sulbiny 1 08-400 GARWOLIN
 • Pocztą na adres korespondencyjny Salon meblowy Waldi Ul.Warszawska 39 Sulbiny 1 08-400 GARWOLIN
 • Pocztą elektroniczną (email): internet@waldi-meble.pl

Towar niezgodny z Umową należy bezpiecznie zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które klient otrzymał przy zakupie. Do przesyłki prosimy też dołączyć oryginał paragonu fiskalnego lub kopię faktury oraz opis usterki. Po spakowaniu towaru wraz z opisem i dowodem wpłaty proszę powiadomić sprzedawcę, aby mógł zamówić przewoźnika w celu odebrania wadliwego towaru. Ujawnione w okresie odpowiedzialności sprzedawcy wady będą usuwane w terminie 21 dni roboczych. Towar po naprawie wysyłamy na koszt sprzedającego. W przypadku braku możliwości usunięcia wady produkcyjnej towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny sprzedający zwróci należność. W okresie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez kupującego.


UWAGA

Jeśli w trakcie dostawy lub po odbiorze zauważycie Państwo uszkodzenia mechaniczne towaru (obicia, zarysowania, załamania, zgniecenia itp.) prosimy nie montować wyżej uszkodzonych elementów.


Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 • Czas terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
 • Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 • Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.
 • Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
 • Pocztą na adres korespondencyjny lub poczta elektroniczną e-mail Salon meblowy Waldi ul.Warszawska 39 Sulbiny 08-400 Garwolin,
 • Mailowo na adres: internet@waldi-meble.pl
 • W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.
 • Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
 • UWAGA! Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem
 • Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają Kupującego, a wysokość tych kosztów jest uzależniona od gabarytów odsyłanego towaru. Wysokość tych kosztów jest ustalana indywidualnie.
 • Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Do pobrania

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania